Làm Bài Thi Thử PTE Miễn Phí Có Điểm Ngay Lập Tức!!!
pteonlinetests_main_logo

Các phương thức thanh toán mà bạn có thể sử dụng với PTEOnlineTests

Để mua các gói dịch vụ từ PTEOnlineTests, bạn cần sử dụng một phương thức thanh toán hợp lệ. Xem xét các hình thức thanh toán được chấp nhận trong quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Tìm quốc gia hoặc khu vực của bạn để biết thông tin các phương thức thanh toán có sẵn

Payment Methods
Pricing and Payment Details for Each Package
– PTEOnlineTests – GOLD – 1 month: $29.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/2f9927e9060c35125c96

– PTEOnlineTests – GOLD – 3 months: $69.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/575595474f0871368354

– PTEOnlineTests – GOLD – 6 months: $129.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/9445816aaee3112bfb3d

– PTEOnlineTests – STANDARD – 1 month: $19.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/cf162aef50b1280c7fc6

– PTEOnlineTests – STANDARD – 3 months: $49.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/c6496e21ef6acabb8e91

– PTEOnlineTests – STANDARD – 6 months: $89.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/77213170688703323b4c

Payment Methods
Pricing and Payment Details for Each Package
– PTEOnlineTests – GOLD – 1 month: $29.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/2f9927e9060c35125c96

– PTEOnlineTests – GOLD – 3 months: $69.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/575595474f0871368354

– PTEOnlineTests – GOLD – 6 months: $129.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/9445816aaee3112bfb3d

– PTEOnlineTests – STANDARD – 1 month: $19.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/cf162aef50b1280c7fc6

– PTEOnlineTests – STANDARD – 3 months: $49.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/c6496e21ef6acabb8e91

– PTEOnlineTests – STANDARD – 6 months: $89.99
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/77213170688703323b4c

Phương Thức Thanh Toán
Mức Giá & Thanh Toán Cho Từng Gói
– PTEOnlineTests – CAO CẤP – 1 tháng: 720.000 ₫
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/05fd684d1a12bff69227

– PTEOnlineTests – CAO CẤP – 3 tháng: 1.800.000 ₫
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/b0c1c2af643417caf5f3

– PTEOnlineTests – CAO CẤP – 6 tháng: 3.300.000 ₫
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/ae92f81ff1e37d87863e

– PTEOnlineTests – CƠ BẢN – 1 tháng: 480.000 ₫
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/1664b4ea8539084594fc

– PTEOnlineTests – CƠ BẢN – 3 tháng: 1.200.000 ₫
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/165e3917872bc5435ec2

– PTEOnlineTests – CƠ BẢN – 6 tháng: 2.100.000 ₫
https://invoice.9pay.vn/invoice/v2/9ca71005af51628d31ad

Hãy Bắt Đầu Luyện Thi PTE Ngay Lúc Này

Bạn có muốn Thi Thử PTE không? Bạn muốn luyện tập với đề thi PTE? Trang web của chúng tôi cung cấp tất cả các Bài kiểm tra giả, Mẹo và Tài liệu thi PTE khác.

0 +
Quốc Gia
0 +
Người dự thi
0 +
Các bài kiểm tra đã hoàn thành
0 +
Bài kiểm tra học thuật

Chọn Một Kế Hoạch Phù Hợp Để Nhận Thêm Ưu Đãi Hấp Dẫn

Bạn có muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi? Bằng cách chọn mua một gói phù hợp, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi cho các gói của chúng tôi.