Làm Bài Thi Thử PTE Miễn Phí Có Điểm Ngay Lập Tức!!!
pteonlinetests_main_logo

PTE Tips

Kỳ thi PTE có bốn phần – Nói và Viết, Đọc, Nghe và Nói. Điều quan trọng là phải biết cấu trúc của từng phần và các loại câu hỏi có trong mỗi phần.

Kỹ Năng Nghe

Nghe đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh nói của bạn trong môi trường học thuật. Ngoài ra, nó đánh giá khả năng của bạn trong việc hiểu một loạt các giọng, cả bản địa và nước ngoài. Bạn phải có khả năng hiểu bản ghi âm hoặc video của một bài giảng, bài thuyết trình hoặc đoạn đối thoại học thuật thực tế nếu bạn muốn vượt qua bài kiểm tra nghe.

Kỹ Năng Đọc

Kỹ năng đọc yêu cầu bạn hiểu một văn bản gốc từ một nguồn học thuật. Có những văn bản xác thực được cung cấp liên quan đến các chủ đề học thuật trong khoa học nhân văn, khoa học hoặc khoa học xã hội. Tất cả kiến ​​thức bạn cần để trả lời các câu hỏi đều có trong văn bản, mặc dù thực tế là bạn có thể không quen thuộc với các chủ đề được đề cập. Các loại bài đọc không tính giờ riêng.

Kỹ Năng Nói

Kỹ năng nói yêu cầu các câu trả lời bằng lời nói dễ hiểu đối với đa số người bản ngữ của ngôn ngữ đó, với giọng nói lưu loát, ngữ điệu, trọng âm và cách phát âm phù hợp. PTE Academic chấp nhận sự khác biệt trong khu vực và quốc gia trong cách phát âm tiếng Anh ở mức độ mà đa số người nói tiếng Anh bản ngữ có thể hiểu được. Không có thời gian riêng cho Nói. Đồng hồ bấm giờ có nhãn "Section Time Remaining" ở góc trên bên phải của màn hình máy tính sẽ cho bạn biết thời gian còn lại trong phần nói.

Kỹ Năng Viết

Kỹ năng viết yêu cầu câu trả lời của bạn phải được viết theo phong cách học thuật thông thường. Tiếng Anh sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả. Các quy ước đánh vần tiếng Anh từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Canada được PTE Academic công nhận. Tuy nhiên, nên tuân theo giới hạn thời gian tiêu chuẩn là 40, 50 hoặc 60 phút, tùy thuộc vào sự kết hợp của các mục trong một bài kiểm tra cụ thể. Mỗi loại bài tập viết đều có giới hạn thời gian.

Xem Các Bài Viết Mới Nhất Về Mẹo Học PTE

Theo dõi bản tin của chúng tôi