Làm Bài Thi Thử PTE Miễn Phí Có Điểm Ngay Lập Tức!!!
pteonlinetests_main_logo

Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi PTE

Bạn có thể chuẩn bị cho PTE Academic với các bài kiểm tra thực hành được chấm điểm của chúng tôi.
Các bài kiểm tra này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn với PTE Academic và cho bạn biết bạn sẽ làm bài như thế nào trong Bài kiểm tra thực tế PTE. Các kỳ thi thực hành của chúng tôi là các kỳ thi thử toàn diện, dựa trên máy tính kéo dài ba giờ. Họ sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý thời gian và thiết lập những kỳ vọng hợp lý cho thành công trong tương lai của bạn. Làm bài kiểm tra thực hành miễn phí và trả phí của chúng tôi để xem bạn đã sẵn sàng cho ngày thi chưa.

0 %
Tăng điểm số của bạn

Thông Tin Về Kỳ Thi PTE

Bài Kiểm Tra PTE

PTE Academic là một bài kiểm tra trên máy tính được thực hiện thông qua mạng lưới các cơ sở kiểm tra an toàn do Pearson VUE điều hành.

Cách Để Xem Kết Quả Thi

Sau kỳ thi, bạn sẽ nhận được email khi có kết quả PTE Academic (thông thường trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày thi). Bạn có thể kiểm tra điểm số của mình và chuyển chúng đến các trường đại học bạn chọn bằng tài khoản của mình (tối đa bảy lựa chọn cho mỗi đơn hàng kiểm tra).

Thi Lại PTE

Bài kiểm tra có thể được thực hiện bao nhiêu lần tùy thích, nhưng mỗi lần chỉ có thể lên lịch cho một bài kiểm tra.

Trải Nghiệm Của Thí Sinh

"Nó thực sự tuyệt vời. Chà, thật là một nơi tuyệt vời để học PTE, tôi thích nó! Tôi thực sự hài lòng với trang web của bạn. Anh bạn, trang này ngày càng tốt hơn khi tôi tìm hiểu thêm về nó."
Jessica Mudd
Platify Founder

Chúng tôi cung cấp các Bài kiểm tra trải nghiệm thực tế với giao diện độc đáo và rõ ràng và Tự phân tích sau khi kiểm tra

0 %
Cải thiện điểm số của bạn
Trusted by these mega brands

Xem thêm các bài viết mới nhất về PTE